کد خبر: 341

تاریخ انتشار: 2020-07-31

جاذبه های گردشگری چالوس، آشنایی با بهشت ایران

در ایران جاده‌های زیادی وجود دارد، ولی هیچ جاده‌ای به پای چالوس نمی‌رسد. این جاده، جزو سرسبزترین‌هاست و رودخانه و آبشارهای مسیرش باعث می‌شود مدام دل‌مان می‌خواهد ماشین را کنار بزنیم و هوایی تازه کنیم.

در ایران جاده‌های زیادی وجود دارد، ولی هیچ جاده‌ای به پای چالوس نمی‌رسد. این جاده، جزو سرسبزترین‌هاست و رودخانه و آبشارهای مسیرش باعث می‌شود مدام دل‌مان می‌خواهد ماشین را کنار بزنیم و هوایی تازه کنیم.

ارسال دیدگاه

*

code