ستاره شناسی

  • تبریک عید به آژانس فضایی اروپا

    ایسنا نوشت: آژانس فضایی اروپا عکس جالبی از نور خورشید بر روی زمین و ماه منتشر کرده است که هلال را بر روی زمین و ماه نشان می دهد. آژانس فضایی این عکس را به…