اخبار اقتصادی

  • قاچاق فرآورده‌های نفتی کاهش یافت

    افزایش پدیده قاچاق فرآورده های نفتی از جمله معضلاتی بوده که با اقدامات صورت گرفته از سوی متصدیان صنعت نفت کنترل و مدیریت شده است. با توجه به اختلاف فاحش قیمت فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای در داخل…

  • ۵۴۰ شهرک دامپروری عشایر در کشور راه‌اندازی شد

    مهدی میزبان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مطالعات و برنامه‌ریزی پروژه های زیربنایی، خدمات رسانی، اسکان و ساماندهی عشایر برای افزایش بهروری تولیدات آنان در دفتر مطالعات امور عشایر کشور…