اخبار اقتصادی

  • ایجاد ۶۸ هزار شغل در صنعت IT، بلندپروازانه است؟

    سامانه «ایران کارفا» از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای حمایت مالی از کسب و کارهای نوپا شکل گرفته است تا وام وجوه اداره شده (یارانه‌ای  که در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور با کاهش…