طبیعت شگفت انگیز

  • مردم با اهمیت خاک آشنا هستند

    منوچهر گرجی در چهاردهمین کنفرانس سالانه علوم خاک ایران که در معاون وزیر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار شد ، افزود: بیشترین تلاش ها برای آشنایی مردم در طی هشت…

  • خلیج فارس همیشه فارسی بوده است

    ایران کشوری با محور دریا بوده و دارای سه منطقه آب در شمال (دریای خزر) و جنوب (خلیج فارس و دریای عمان) است. اسناد تاریخی نشان می دهد که ایرانیان همیشه به دریا توجه ویژه…