خواب ترسناک

  • چگونه می توانم از بی خوابی جلوگیری کنم؟

    چگونه می توانم جلوگیری از بی خوابی؟ تغییر شیوه زندگی و بهبود الگوهای خواب و تنظیمات اتاق خواب اغلب می تواند به شما کمک کند خواب بهتر درمان بی خوابی بدون دارو اجتناب از وعده…